Tag Archives: interface

Brush

Photoshop pietiekoši bieži nākas strādāt ar otu [Brush] un no tās atvasinātiem instrumentiem – Dodge, Burn, Saturate/Desaturate, Clone & Healing Brush u.c. Otas izmērus [Size] un cietības pakāpi [Hardness] parasti maina parametru panelī vai ar right-click izsaucot otas paneli.

Size_hardness_n

Turpināt lasīt

Advertisements

Lights Off

Parasti visās attēlu apstrādes programmās ir daudz dažādu interfeisa elementu, kas izvietoti ap fotogrāfiju un tie, nereti, traucē uztvert pašu fotogrāfiju.

Lightroom ir realizēts režīms, kas ļauj fotogrāfa uzmanību koncentrēt tikai uz attēlu, bez traucējošiem elementiem: Lights Dim [pieklusināt gaismas] un Lights Off [atslēgt gaismas]. Starp režīmiem var pārslēgties ar taustiņa L palīdzību.
lights_0002_on
Nospiežot taustiņu L (pārejot Lights Dim režīmā) visi programmas interfeisa elementi tiek padarīti tumši un mazkontrastaini, ļaujot koncentrēties tikai uz apstrādājamo attēlu.
lights_0000_dim

Vēlreiz nospiežot L Lightroom pāriet Lights Off režīmā un viss programmas logs tiek padarīts tumšs, atstājot uz ekrāna tikai fotogrāfiju.
lights_0001_off

Nospiežot L trešo reizi, Lightroom pāriet Lights On (normālā) režīmā.

Gan Lights Off, gan, īpaši, Lights Dim režīmā, iespējams turpināt attēla apstrādi, sevišķi ērti tas ir pie kadrēšanas, lai sānu logi u.c. elementi netraucētu novērtēt kadru.  Režīmus iespējams pārslēgt arī ar attiecīgām komandām:
Window – Lights Out – Lights On
Window – Lights Out – Lights Dim
Window – Lights Out – Lights Off

Lightroom regulatori

Tradicionāli, Adobe piedāvā vairākas metodes ar kurām var panākt vienu un to pašu efektu, Lightroom šajā ziņā nav izņēmums.

Lightroom moduļos ir liels daudzums regulatoru [slider] (Develop modulī vien to ir vairāk nekā 50), ar kuriem regulē dažādus attēla parametrus. Šoreiz apskatīsim kā strādāt ar šiem regulatoriem un  izvēlēties to regulēšanas metodi, kura, katrā konkrētā gadījumā, ir ērtāka vai liekas intuitīvi saprotamāka.

Parasti apstrādes parametrus iestāda ar regulatoru palīdzību, mēģinot ar peli trāpīt uz indikatora un tad velkot to vienā vai otrā virzienā.

Sliders__0001_Image-0001.png
Vēl viens regulēšanas režīms ir pārvietot kursoru pār skaitliskās vērtības lauku – šajā gadījumā kursors pārvēršas par divvirzienu bultiņu,  kuru pārvietojot pa horizontāli, mainās vērtība (un, attiecīgi, arī regulatora stāvoklis). Šis paņēmiens ir gandrīz tāds pats, kā bīdot regulatoru, tomēr regulēšanas raksturlīkne ir nedaudz savādāka.
Sliders__0003_Image-0066.png
Brīdī, kad regulators ir aktivizēts (uzraksts kļūst spožāks par pārējiem), ar kursora (bultiņu) taustiņiem (up–arrow, down-arrow) ir iespējams mainīt vērtību, papildus turot piespiestu Shift, vērtības izmaiņas solis kļūst lielāks t.i. lietojot up-arrow, vērtība mainās 1..2..3, bet turot piespiestuup-arrow + Shift – 1..10..20.
Sliders__0004_Image-0067.png
Tāpat iespējams regulēšanas vērtību ierakstīt attiecīgajā lauciņā. Tas, protams, ir vieglākais veids, ja vērtība ir zināma.
Sliders__0002_Image-0002.png
Regulēšanas precizitāte lielā mērā ir atkarīga arī no sānu loga platuma, jo platāks ir logs, jo garāks kļūst panelī novietotais regulators, līdz ar to palielinot regulēšanas soli un precizitāti.

slider_widthLai veicas!

“Digitālā fotogrāfija ar Adobe Photoshop Lightroom”

Andris