Tag Archives: Lights Dim

Lights Off

Parasti visās attēlu apstrādes programmās ir daudz dažādu interfeisa elementu, kas izvietoti ap fotogrāfiju un tie, nereti, traucē uztvert pašu fotogrāfiju.

Lightroom ir realizēts režīms, kas ļauj fotogrāfa uzmanību koncentrēt tikai uz attēlu, bez traucējošiem elementiem: Lights Dim [pieklusināt gaismas] un Lights Off [atslēgt gaismas]. Starp režīmiem var pārslēgties ar taustiņa L palīdzību.
lights_0002_on
Nospiežot taustiņu L (pārejot Lights Dim režīmā) visi programmas interfeisa elementi tiek padarīti tumši un mazkontrastaini, ļaujot koncentrēties tikai uz apstrādājamo attēlu.
lights_0000_dim

Vēlreiz nospiežot L Lightroom pāriet Lights Off režīmā un viss programmas logs tiek padarīts tumšs, atstājot uz ekrāna tikai fotogrāfiju.
lights_0001_off

Nospiežot L trešo reizi, Lightroom pāriet Lights On (normālā) režīmā.

Gan Lights Off, gan, īpaši, Lights Dim režīmā, iespējams turpināt attēla apstrādi, sevišķi ērti tas ir pie kadrēšanas, lai sānu logi u.c. elementi netraucētu novērtēt kadru.  Režīmus iespējams pārslēgt arī ar attiecīgām komandām:
Window – Lights Out – Lights On
Window – Lights Out – Lights Dim
Window – Lights Out – Lights Off