Tag Archives: montāža

Kolāža un montāža

Agrākos laikos fotogrāfi taisīja fotomontāžas. Tagadējie fotogrāfi apgalvo, ka taisot kolāžas.  Vai tas ir viens un tas pats? Jeb vienkārši fotogrāfi lieto nepareizu terminoloģiju? Džons Pols Kaponigro  (John Paul Caponigro) piedāvā  šādas definīcijas, kuras savā grāmatā citē Katrīna Aismane:

Colligo (collage) – kolāža. Šīs kategorijas attēlu iegūšanai izmanto dažādus vizuālos izejmateriālus (fotogrāfijas, tekstus, ģenerētus vai zīmētus atttēlus, diagrammas u.c.), tādā veidā, lai tos integrētu vienā attēlā, bet tie neveidotu vienotu realitāti. Tipiskais piemērs – žurnāla vāks, kas redzams iepriekšējā rakstā.

Mixtura (montage) – montāža. Šī tehnika kombinē dažādus attēlus, lai rezultātā iegūtu vienu, nedalītu vizuālo realitāti – montāžu. Tipiskais piemērs – ainavā iekopēti mākoņi.